Pyhä Koraani

Suurat

59.

Kokoamisen Suura

 

(Suurat Al-Hashr)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

59:1 Allahia ylistää kaikki, mikä on taivaissa ja maassa. Hän on kunniakas, rajattoman viisas.
 
59:2 Hän on se, joka (kokosi) Kirjan kansan joukossa olevat uskottomat (eli Banu Nadirin) ja ajoi heidät taloistaan (Medinasta kohti Syyriaa) ensimmäisen karkotuksen yhteydessä. Ette te (edes) kuvitelleet heidän lähtevän. He kuvittelivat vankkojen linnoitustensa suojelevan heitä Allahin (otteelta). Silloin Allahin (rangaistus) kohtasi heitä sieltä, mistä he eivät osanneet (edes) kuvitella. Hän valoi kauhun heidän sydämiinsä, ja he tuhosivat talonsa omilla käsillään ja uskovien käsien kautta. Te, jotka kykenette näkemään, ottakaa (siitä) opiksenne.
 
59:3 Ellei Allah olisi kirjoittanut heidän osakseen maanpakoa, olisi Hän rangaissut heitä (vielä ankarammin) tässä maailmassa. Tuonpuoleisessakin heitä odottaa Helvetin piina.
 
59:4 Näin tapahtui, koska he olivat äärimmäisen vihamielisiä Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) kohtaan. (Heidän johtajansa oli Kaʿb ibn Ashraf, pahamaineinen Sanansaattajan mustamaalaaja.) Jos joku vastustaa Allahia (ja Hänen Sanansaattajaansa, siunaus ja rauha hänelle), on Allah ankara rangaistessaan.
59:5 (Uskovat!) Palmut, jotka te kaadoitte tai jätitte juurilleen seisomaan (Banu Nadirin piirityksen aikana – tämä kaikki) tapahtui Allahin määräyksestä, jotta Hän voisi nöyryyttää ja häpäistä tottelemattomat.
 
59:6 Mitä (sotasaalista) Allah heiltä (otettuaan) Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) haltuun antoikin, ette te sen (hankkimiseksi) panneet hevosianne tai kameleitanne laukkaamaan. Kyllä! Allah antaa Sanansaattajansa hallita, ketä haluaa. Allahilla on täysi valta kaikkeen.
 
59:7 Mitä (sotasaalista) Allah (Qurayzan, Nadirin, Fadakin, Khaybarin ja ʿUraynan ja muiden ilman taistelua kukistettujen kaupunkien) asukkailta (otettuaan) Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) haltuun on antanutkin, kuuluu se Allahille, Hänen Sanansaattajalleen (siunaus ja rauha hänelle, Sanansaattajan) lähisukulaisille (Banu Hashimille ja Banu al-Muttalibille) sekä (yhteisön) orvoille, puutteenalaisille ja matkalla oleville (yleensäkin. Jako on järjestetty tällä tavoin,) ettei (kaikki omaisuus) kiertäisi (yksinomaan) teidän rikkaidenne keskuudessa (vaan jakautuisi kaikkiin yhteiskunnan kerroksiin). Mitä tahansa Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) teille antaakin, ottakaa se vastaan ja pidättäytykää (siitä), minkä hän teiltä kieltää. Pelätkää Allahia (älkääkä milloinkaan parjatko Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, suorittamaa jakoa ja hänen teille antamaansa). Allah on ankara rangaistessaan.
 
59:8 (Yllä mainittu sotasaalis) kuuluu (myös) kotinsa jättäneille köyhille, jotka on ajettu kodeistaan ja omaisuutensa (ja maidensa) luota. He tavoittelevat Allahin avokätisyyttä ja Hänen tyytyväisyyttään ja hyväksyntäänsä ja auttavat Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle, omaisuutensa ja kotiseutunsa uhraamalla). He ovat todellisia uskovia.
 
59:9 (Tämä sotasaalis kuuluu myös auttajille,) jotka olivat ottaneet (Medinan) kaupungin ja uskon kodikseen jo ennen (kotiseutunsa jättäneitä). He rakastavat niitä, jotka tulevat heidän luokseen kotinsa jätettyään. He eivät tunne sydämessään halua (tai tarvetta kitsastella) sen (omaisuuden) suhteen, jota annetaan (kotinsa jättäneille). He suosivat heitä enemmän kuin itseään, vaikka he olisivatkin itse puutteenalaisia. Ne, jotka varjeltuvat egonsa saituudelta, ovat tosiaan menestyksekkäitä,
59:10 (samoin kuin ne,) jotka ovat saapuneet (kotinsa jättäneiden ja auttajien) jälkeen. He sanovat: ”Herramme, anna anteeksi meille ja veljillemme, jotka ovat alkaneet uskoa meitä ennen. Älä jätä sydämeemme kaunaa tai vihamielisyyttä uskovia kohtaan. Herramme! Sinä olet rajattoman myötätuntoinen, aina armollinen.”
 
59:11 Etkö ole nähnyt teeskentelijöitä, jotka sanovat uskottomille veljilleen Kirjan kansan joukosta: ”Jos teidät ajetaan (täältä) pois, lähdemme me varmasti kanssanne. Emme me teidän tapauksessanne tottele ketään. Jos teidän kimppuunne hyökätään, me kyllä autamme teitä.” Allah todistaa, että he valehtelevat.
 
59:12 Jos (pahantekoon mieltyneet juutalaiset) karkotettaisiin (Medinasta), eivät nämä (teeskentelijät koskaan) lähtisi heidän kanssaan. Jos heidän kimppuunsa hyökättäisiin, eivät nämä heitä auttaisi. Jos nämä (tosiaan) auttaisivat heitä, joutuisivat he pakenemaan selkänsä kääntäen. Ei heitä tulla auttamaan (miltään taholta).
 
59:13 (Muslimit!) He pelkäävät sydämessään teitä Allahiakin enemmän, sillä he ovat niitä, jotka eivät ymmärrä.
 
59:14 Eivät kaikki (sopimuksensa rikkoneet Medinan juutalaiset ja teeskentelijät) kykene edes yhdessä teitä vastaan taistelemaan muuten kuin linnoitetuissa kaupungeissa tai varustusten takaa. He taistelevat kiivaasti (vain) keskenään. Te kuvittelette heidän olevan yhtenäisiä, vaikka heidän sydämensä ovat hajallaan – eiväthän he käytä järkeään.
59:15 (Heidän tilanteensa) on kuin niiden, jotka ovat vähän ennen heitä maistaneet tekojensa onnettomia seurauksia (kuten Mekan monijumalaiset Badrissa sekä juutalaisten Banu Nadir, Banu Qaynuqaʿ ja Banu Qurayza. Myös tuonpuoleisessa) heitä odottaa tuskallinen rangaistus.
 
59:16 (Teeskentelijät ovat kuin) Saatana, joka sanoo ihmisille: ”Ryhtykää uskottomiksi!” Kun tämä sitten menettää uskonsa, sanoo (Saatana): ”Minä inhoan sinua. Minä pelkään Allahia, kaikkien maailmojen Herraa.”
 
59:17 Molempien loppuna on päätyä Helvettiin ja pysyä siellä ikuisesti. Tämä on väärintekijöiden rangaistus.
 
59:18 Uskovat! Pelätkää Allahia. Jokaisen tulee katsoa, mitä hän huomista (eli ylösnousemusta) varten edeltään lähettää. Pelätkää Allahia. Allah on kyllä tietoinen siitä, mitä te teette.
 
59:19 Älkää olko kuin ne, jotka unohtavat Allahin, ja (jotka Allah) saa unohtamaan itsensä (niin, että he eivät lähetä edeltään hyvää sielujaan varten). He ovat tottelemattomia.
59:20 Eivät Helvetin väki ja Paratiisin asukkaat ole samanveroisia. Paratiisin asukkaat ovat niitä, jotka voittavat ja menestyvät.
 
59:21 Jos olisimme lähettäneet tämän Koraanin vuorelle, olisit sinä, (kuuntelija,) nähnyt sen murtuvan Allahin pelosta nöyränä palasiksi. Me esitämme näitä vertauksia ihmisille, jotta he pohtisivat.
 
59:22 Hän on Allah, jonka lisäksi ei ole muuta jumalaa. Hän tuntee kätketyn ja näkyvän. Hän on rajattoman myötätuntoinen, aina armollinen.
 
59:23 Hän on Allah, jonka lisäksi ei ole muuta jumalaa; (todellinen) kuningas, puhdas vioista, vapaa epätäydellisyydestä (ja rauhan antaja), turvan ja suojan antaja (ja sanansaattajien vahvistaja ihmeiden kautta), vartija, mahtava ja kunniakas, suuren mahdin valtias, hallitsija ja kaikkein suurin. Allah on puhdas kaikesta, mitä he Hänen rinnalleen asettavat.
 
59:24 Hän on Allah, luoja, joka tuo olemattomuudesta olemassaoloon, muodon antaja. Kaikki kauniit nimet kuuluvat Hänelle. Häntä ylistää (kaikki), mikä on taivaissa ja maassa. Hän on kunniakas, viisas.

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)