Pyhä Koraani

Suurat

48.

Voiton Suura

 

(Suurat Al-Fath)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

48:1 (Kunnioitettu rakastettu,) Me olemme säätäneet sinua varten selkeän voiton (islamille, jotta saisit saatettua mittavat ponnistelusi menestyksekkäästi loppuun, ja)
 
48:2 jotta Allah voisi sinun tähtesi antaa yhteisösi ([umma] kaikkien niiden jäsenten1, jotka ovat määräyksestäsi ponnistelleet, taistelleet ja uhrautuneet,) aiemmat ja myöhemmät synnit anteeksi, tehdä täydeksi (ulkoisen ja sisäisen) suosionosoituksensa sinulle (islamin voiton ja uskovien yhteisön [umma] anteeksiannon muodossa) ja pitää (sinun tähtesi yhteisösi [umma]) vakaasti oikealla tiellä,
 
48:3 ja jotta Allah voisi antaa sinulle mahtavan avun ja tuen.
 
48:4 Hän on se, joka lähetti rauhallisuuden uskovien sydämeen, jotta heidän uskonsa kasvaisi vielä. Kaikki sotajoukot taivaissa ja maassa kuuluvat Allahille. Allah on kaiken tietävä, viisas.
48:5 (Nämä kaikki suosionosoitukset on koottu yhteen,) jotta Hän voisi antaa uskovien miesten ja naisten käydä puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua (niissä) ikuisesti. (Lisäksi) Hän poistaa heiltä heidän pahat tekonsa (niin kuin Hän on antanut heille heidän syntinsä anteeksi) – tämä on Allahin silmissä (uskovien) suurin saavutus –
 
48:6 ja (jotta) Hän voisi rangaista tekopyhiä miehiä ja naisia sekä monia jumalia palvovia miehiä ja naisia, jotka kuvittelevat Allahista pahaa. Heidän onnensa on (säädetty) kääntymään huonoksi. Allah on heille vihoissaan. Hän on kironnut heidät ja valmistanut Helvetin heitä varten. Se onkin huono määränpää!
 
48:7 Kaikki sotajoukot taivaissa ja maassa kuuluvat Allahille. Allah on äärimmäisen mahtava, viisas.
 
48:8 Me olemme lähettäneet sinut todistamaan (uskovien yhteisön [umma] tekoja ja olosuhteita, jotta voisit ylösnousemuksen päivänä toimia todistajana), kertomaan ilouutiset ja varoittamaan,
 
48:9 jotta (te, ihmiset) uskoisitte Allahiin ja Hänen sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), auttaisitte hänen (uskontoaan [din]), kunnioittaisitte häntä syvästi ja ylistäisitte Allahia aamuin ja illoin.
48:10 (Rakastettu,) ne, jotka vannovat uskollisuudenvalan sinulle, vannovat uskollisuudenvalan Allahille. Allahin käsi (on sinun kätesi kautta) heidän kätensä päällä. Se, joka rikkoo uskollisuudenvalansa, saa itse kantaa sen seuraukset. Sille taas, joka täyttää (sen), minkä hän on Allahille luvannut (täyttävänsä), tämä suo kohta mahtavan palkkion.
 
48:11 Kohta ne maalaispaimentolaiset, jotka jäivät jälkeen (eivätkä osallistuneet Hudaybiyyan taisteluun), sanovat sinulle (pahoitellen): ”Meidän omaisuutemme ja perheemme pitivät meidät kiireisinä; (siksi me emme kyenneet tulemaan kanssasi). Pyydä siis meille anteeksiantoa.” He sanovat suullaan sellaista, mikä ei tule sydämestä. Sano: ”Kuka teidät kykenee pelastamaan (siltä, mitä) Allah (päättää), päättääpä Hän sitten vahingoittaa teitä tai tehdä teille hyvää? Allah on varsin hyvin tietoinen siitä, mitä te teette.
 
48:12 Todellisuudessa te kuvittelitte, että Sanansaattaja ja uskovat (eli Hänen toverinsa) eivät enää palaisi perheidensä luo. (Teidän egonne) sai sydämenne pitämään tätä (kuvitelmaa) houkuttelevana. Te elättelitte viheliäisiä kuvitelmia. Perikatoon te joudutte.”
 
48:13 Joka ei usko Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) – Me olemme valmistaneet Helvetin uskottomia varten.
 
48:14 Taivaiden ja maan valtius kuuluu yksin Allahille. Hän antaa anteeksi kenelle haluaa ja rankaisee ketä haluaa. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
48:15 Kun lähdette hakemaan (Khaybarin) sotasaalista, ne, jotka jäivät jälkeen (matkalla Hudaybiyyaan), sanovat: ”Antakaa meille lupa seurata teitä.” He haluavat muuttaa Allahin sanoja. Sano: ”Ette te saa milloinkaan meitä seurata. Näin on Allah jo aiemmin sanonut.” Nyt he sitten sanovat: ”Te olette meille kateellisia.” Tosiasia on, että he eivät ymmärrä juuri mitään (totuudesta).
 
48:16 Sano niille maalaispaimentolaisille, jotka jättäytyvät jälkeen: ”Kohta teidät kutsutaan (taistelemaan) kovaa ja sodanhaluista kansaa (vastaan). Te saatte taistella heitä vastaan, ellei heistä tule muslimeita. Jos tottelette käskyä, antaa Allah teille parhaan palkkion. Jos taas käännytte pois niin kuin olette aiemmin kääntyneet, Hän antaa teidän kärsiä tuskallisen rangaistuksen.”
 
48:17 Ei sokeille, rammoille ja sairaille ole synti (jättäytyä pois taistelemasta). Sen, joka tottelee Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), Hän antaa käydä puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. Se, joka kääntyy pois (eikä tottele), saa kärsiä tuskallisen rangaistuksen.
 
48:18 Allah oli epäilemättä uskoviin tyytyväinen, kun he vannoivat sinulle uskollisuudenvalan puun alla (Hudaybiyyassa). Allah oli tullut tuntemaan sen (vilpittömyyden ja uskollisuuden palon), joka heidän sydämissään oli. Hän lähetti poikkeuksellisen rauhallisuuden heidän (sydämiinsä) ja palkitsi heidät lähellä (Khaybarissa) odottavalla voitolla
 
48:19 ja runsaalla sotasaaliilla, jonka he saisivat. Allah on äärimmäisen mahtava, viisas.
48:20 Allah on luvannut teille (lukuisten voittojen hedelmänä) runsaasti sotasaalista, jonka te tulevaisuudessa saatte. (Khaybarin sotasaaliin) Hän on taas kiirehtinyt antamaan teille. Hän on estänyt ihmisiä (eli Mekan ja Khaybarin asukkaita sekä Banu Asadin ja Ghatafanin heimoja eli kaikkia vihollisia) kajoamasta teihin, jotta se toimisi merkkinä (tulevasta voitokkuudesta ja menestyksestä) uskoville ja jotta Hän voisi pitää teidät (vakaina) kulkiessanne oikeaa tietä (rauhallisin sydämin).
 
48:21 Ja toiset (suuret voitot aina Mekasta, Hawazinista ja Hunaynista Persiaan ja Bysanttiin saakka), joihin teillä ei ollut (tarpeeksi) mahtia, Allah pitää (teitä varten) vallassaan, sillä Hänellä on täysi valta kaikkeen.
 
48:22 (Uskovat,) jos uskottomat olisivat (aloittaneet) sodan teitä vastaan (Hudaybiyyassa), olisivat he joutuneet kääntymään kannoillaan ja pakenemaan. Eivät he olisi silloin löytäneet ketään ystävää tai auttajaa. (Allah oli kuitenkin päättänyt avata teille oven voittoon rauhanneuvottelujen kautta.)
 
48:23 (Tämä) on Allahin menettelytapa, joka on vakiinnutettu jo aiemmin. Et sinä havaitse milloinkaan muutoksia Allahin menettelytavoissa.
 
48:24 Hän on se, joka pidätteli (uskottomien) kättä (kajoamasta) teihin ja teidän kättänne (kajoamasta) heihin Mekan rajoilla (Hudaybiyyan lähellä), kun Hän oli antanut teidän voittaa heidän (joukkonsa). Allah näkee hyvin, mitä te teette.
48:25 He ovat niitä, jotka eivät uskoneet ja estivät teitä (kulkemasta) Pyhään moskeijaan samoin kuin uhrieläimiä, joita estettiin saapumasta määränpäähänsä. Ellei (Mekassa olisi ollut) useita muslimimiehiä ja -naisia, joita te ette edes tunteneet, ja jotka te olisitte saattaneet polkea jalkoihinne, ja jotka olisivat saattaneet aiheuttaa teille tahatonta vahinkoa ja vastoinkäymisiä, (olisimme Me antaneet teille saman tien luvan taistella. Mutta voittoa Mekasta lykättiin,) jotta Allah voisi ottaa armoonsa, kenet haluaa (rauhan solmimisen myötä). Jos (Mekassa asuvat uskottomat ja muslimit) olisivat erottuneet selvästi toisistaan, olisimme Me rangaisseet uskottomia tuskallisella piinalla.
 
48:26 Kun uskottomat ottivat sydämeensä ylimielisen itsepäisyyden, (joka oli) tietämättömyyden ajan itsepäisyyttä, lähetti Allah Sanansaattajalleen (siunaus ja rauha hänelle) ja uskottomille tyyneytensä ja sitoi heidät vakaasti jumalanpelon sanaan. Heillä oli siihen suurempi oikeus ja he sen ansaitsivat. Allah tietää kaiken perin pohjin.
 
48:27 Allah on antanut Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) nähdä täysin totuudenmukaisen unen, jossa te Allahin niin halutessa saatte rauhassa astua ilman pienintäkään epäilystä Pyhään moskeijaan. Jotkut olivat vailla pelkoa (ollessaan) ajaneet päänsä ja jotkut olivat leikanneet hiuksensa. Hän tiesi (Hudaybiyyan rauhansopimuksen olevan tämän unen toteen käymisen ensi askel), mitä te taas ette tienneet, ja antoi Hän teille jo ennen (Mekan kukistumista) välittömän voiton (Khaybarista, kun olitte palaamassa Hudaybiyyasta. Seuraavana vuonna Hän soi voiton Mekasta ja mahdollisuuden käydä Pyhään moskeijaan).
 
48:28 Hän on se, joka on lähettänyt Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) johdatus ja totuuden uskonto (din) mukanaan antaakseen sen voittaa kaikki muut uskonnot. Allah riittää todistajaksi (Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, vilpittömyydestä ja totuudellisuudesta).
 
48:29 Muhammad (siunaus ja rauha hänelle) on Allahin Sanansaattaja. Ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat uskottomille kovia ja ankaria, mutta keskenään helläsydämisiä ja lempeitä. Sinä näet heidät alati kumartumassa ja kumartamassa maahan asti. He tavoittelevat vain Allahin avokätisyyttä ja Hänen tyytyväisyyttään. Heidän merkkinään ovat (valona ilmenevät) maahan kumartumisen jäljet heidän kasvoillaan. Nämä heidän ominaisuutensa (mainitaan) Toorassa ja (samoja) ominaisuuksia (kuvataan myös) Evankeliumissa. Nämä (toverit) ovat kuin (kunnioitetun rakastettumme) pelto, joka (aivan aluksi) työntää esiin hennon verson ja sitten vahvistaa sitä ja antaa sille voimaa. Sitten se muuttuu paksummaksi ja alkaa seistä suorana vartensa varassa. (Kun se lainehtii vehreänä ja runsaana,) se hurmaa viljelijät. (Samalla tavoin Allah on tehnyt rakastetustaan, siunaus ja rauha hänelle, ja hänen tovereistaan, olkoon Allah heihin tyytyväinen, uskossa vankkoja puita,) jotta Hän voisi heidän kauttaan saada (Profeetta Muhammadia, siunaus ja rauha hänelle, kadehtivat) uskottomat raivoihinsa. Niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, on Allah luvannut anteeksiannon ja mahtavan palkkion.1 Tässä kohdassa määrittävä substantiivi on jätetty pois. Siksi merkitys on ma taqaddama min dhanbi ummatika wa ma taʾakhkhar, sillä myöhemmin mainitut rauhallisuuden lähettäminen, Paratiisiin astuminen ja syntien anteeksi antaminen tapahtuvat nimenomaan uskovien yhteisölle, ummalle. Kun suuran säkeet yhdestä viiteen luetaan suhteessa toisiinsa, tulee tämä merkitys itsestään selväksi. Johtavat koraaninselittäjät ovat käsitelleet tätä Uskovien suuran säkeessä 55 (23:55). Ilmaisua li-dhanbika (syntejäsi) määrittävä substantiivi ummatika (yhteisösi) on jätetty pois. Näin säkeessä siis viitataan anteeksiannon pyytämiseen uskovien yhteisön (umma) synneille. Tämän merkityksen ovat antaneet Imam al-Qurtubi ja ʿAllama al-Shawkani. Yhteenvetona: 1. wa’staghfir li-dhanbika ay li-dhanbi ummatika eli pyydä anteeksi yhteisösi syntejä (al-Nasafi: Madarik al-tanzil wa haqaʾiq al-tawil, 4:359). 2. wa’staghfir li-dhanbika – qila li-dhanbi ummatika. hudhifa’l-mudafu wa aqimu’l-mudafu ilayhi maqamahu. Ilmaisua wa’staghfir li-dhanbika koskien on sanottu sen tarkoittavan uskovien yhteisön, umman syntejä. Tässä kohdassa määrittävä substantiivi on jätetty pois, ja sitä edustaa substantiivi, jota se määrittää (al-Qurtubi: al-Jamiʿ li-ahkam al-Qurʾan, 15:324). 3. wa qila li-dhanbika li-dhanbi ummatika fi haqqika. On sanottu myös, että li-dhanbika merkitsee anteeksiannon pyytämistä niille rikkomuksille, joita uskovien yhteisö sinua kohtaan saattaa tehdä. (Ibn Hayyan al-Andalusi: al-Bahr al-muhit, 7:471). 4. wa’staghfir li-dhanbika – qila’l-muradu dhanbi ummatika wa huwa ʿala hadhfi’l-mudaf. On sanottu, että tämä merkitsee uskovien yhteisön syntejä. Tämä merkitys johtuu siitä, että määrittävä substantiivi on jätetty pois (ʿAllama Shawkani: Fath al-Qadir, 4:497).


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)