Pyhä Koraani

Suurat

56.

Väistämättä Tapahtuvan Suura

 

(Suurat Al-Waaqia)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

56:1 Kun väistämättä koittava (ylösnousemus) tapahtuu,
 
56:2 ei sen tapahtumista käy kieltäminen.
 
56:3 (Ylösnousemus) alentaa (jotkut) ja ylentää (toiset).
 
56:4 Maa järisee ja alkaa järkkyä rajusti,
56:5 ja vuoret hajoavat palasiksi
 
56:6 ja hajaantuvat tomuna,
 
56:7 ja teidät jaetaan kolmeen luokkaan.
 
56:8 (Ensimmäisenä ovat) oikeanpuoleiset. Mitäpä oikeanpuoleisista voisi sanoa!
 
56:9 (Toisena ovat) vasemmanpuoleiset. Voi vasemmanpuoleisten (ahdinkoa)!
56:10 (Kolmantena ovat) etummaiset; he ovat etummaisia.
 
56:11 He ovat lähellä (Allahia).
 
56:12 (He saavat asua) autuuden puutarhoissa.
 
56:13 Suuri osa (lähellä olevista) tulee aikaisempien joukosta,
 
56:14 ja harvat (heistä) ovat myöhempien joukosta.
56:15 (Lähellä olevat) saavat istua kullalla koristetuilla vuoteilla
 
56:16 toisiaan vastapäätä tyynyihin nojaillen.
 
56:17 Ikuisesti nuorina pysyvät tarjoilijanuorukaiset kiertelevät heidän ympärillään
 
56:18 kantaen kannuista, kaatimista ja lähteistä virtaavalla (läpikuultavalla läheisyyden) juomalla (täytettyjä) maljoja.
 
56:19 Sitä (juotuaan) heitä ei vaivaa päänsärky eikä älyn horjunta (ja juopumus).
56:20 (Paratiisin palvelijat kiertelevät) mukanaan hedelmiä, joista (lähellä olevat) pitävät.
 
56:21 (Tarjolla on myös) lintujen lihaa, jota he haluavat,
 
56:22 ja (heidän seuranaan ovat) kauniit suurisilmäiset neidot,
 
56:23 jotka ovat kuin varjeltuja, kätkössä olevia helmiä.
 
56:24 Tämä on palkkio (niistä hyvistä) teoista, joita he ovat tehneet.
56:25 Siellä he eivät joudu kuuntelemaan turhuuksia eivätkä puhetta synnistä,
 
56:26 vaan (nämä rauhan ihmiset) saavat kuulla (kaikkialta) vain: ”Rauha, rauha!”
 
56:27 Ja oikeanpuoleiset. Mitäpä oikeanpuoleisista voisi sanoa!
 
56:28 Piikittömien lootuspuiden katveessa,
 
56:29 banaaniterttujen alla,
56:30 pitkien (ja leveiden) varjojen siimeksessä,
 
56:31 virtaavien, pulppuavien vesien äärellä
 
56:32 he (saavat iloita) hedelmien runsaudesta,
 
56:33 joka ei (koskaan) ehdy eikä niiden (syömistä) rajoiteta.
 
56:34 (He) saavat (oleilla) korotetuilla (loistavilla) lattioilla.
56:35 Me olemme luoneet nämä (neidot kuvastamaan) erityisesti (kauneutta ja eleganssia)
 
56:36 ja tehneet heistä neitsyitä,
 
56:37 kiihkeästi rakastavia samanikäisiä (puolisoita).
 
56:38 Nämä (neidot ja muut siunaukset) odottavat oikeanpuoleisia.
 
56:39 Suuri osa (heistä) tulee aikaisempien joukosta
56:40 ja suuri osa (myös) myöhempien joukosta.
 
56:41 Entä vasemmanpuoleiset. Kuinka (viheliäisiä ovatkaan) vasemmanpuoleiset,
 
56:42 jotka joutuvat oleilemaan Helvetin kuumassa, rajussa tuulessa ja kiehuvassa vedessä
 
56:43 ja mustan savun varjossa,
 
56:44 joka ei koskaan viilenny eikä tuota iloa.
56:45 (Helvetin asukkaat) ovat epäilemättä olleet varakkaita tätä ennen (maailmassa)
 
56:46 ja tarranneet suureen syntiin (eli epäuskoon ja muiden asettamiseen Allahin rinnalle).
 
56:47 He tapasivat sanoa: ”Herätetäänkö meidät muka (uudelleen henkiin), kun olemme kuolleet ja meistä on tullut (kasa) tomua ja (lahonneita) luita?
 
56:48 (Herätetäänkö) myös esi-isämme (henkiin)?”
 
56:49 Sano: ”Kyllä, aikaisemmat ja myöhemmät,
56:50 (kaikki heidät) kootaan yhteen tiettynä päivänä säädetyllä hetkellä.
 
56:51 Silloin te, eksyneet, kieltäjät,
 
56:52 saatte syödä piikkipuusta
 
56:53 ja täyttää sillä vatsanne.
 
56:54 Sen päälle saatte juoda kiehuvaa vettä,
56:55 juoda kuin janon riivaama kameli.”
 
56:56 Näin heitä kestitään ylösnousemuksen päivänä.
 
56:57 Me olemme teidät luoneet. Miksi te ette usko (uudelleen luomista) todeksi?
 
56:58 Kertokaahan, (siemen)pisara, jonka te (kohtuun) vuodatatte –
 
56:59 luotteko te siitä (ihmisen) vai luommeko Me?
56:60 Me olemme säätäneet kuoleman teidän keskellenne, emmekä Me ole kykenemättömiä (herättämään uudelleen henkiin sen jälkeen).
 
56:61 (Emmekä Me ole kykenemättömiä) vaihtamaan teitä toisiin kaltaisiinne ja luomaan teitä muotoon, jota te ette edes tiedä.
 
56:62 Te olette saaneet tietää (totuuden) ensimmäisestä luomisesta. Miksi te ette ota neuvoa vastaan?
 
56:63 Kertokaahan, (siemen,) jota te viljelette –
 
56:64 kasvatatteko te siitä (sadon) vai kasvatammeko Me?
56:65 Jos Me haluaisimme, murskaisimme sen palasiksi, ja te saisitte ihmetellä ja hävetä
 
56:66 (ja sanoa:) ”Olemme jääneet velkaa!
 
56:67 Meistä on tullut huono-onnisia!”
 
56:68 Kertokaahan, vesi, jota juotte –
 
56:69 oletteko te lähettäneet sen pilvestä vai olemmeko Me sen lähettäneet?
56:70 Jos haluaisimme, tekisimme siitä kitkerää. Miksi te ette sitten kiitä?
 
56:71 Kertokaahan, tuli, jonka sytytätte –
 
56:72 oletteko te kasvattaneet puun sitä varten vai olemmeko Me sen kasvattaneet?
 
56:73 Me olemme tehneet (puusta palavan tulen) muistuttamaan (Helvetin tulesta) sekä hyödyttämään metsissä matkaajia.
 
56:74 Ylistä alati mahtavan Herrasi nimeä.
56:75 Vannon niiden paikkojen kautta, joissa Koraanin eri osat lähetetään (arabialaiselle Sanansaattajalle, siunaus ja rauha hänelle).1
 
56:76 Tämä on tosiaan mahtava vala, jos ymmärrätte.
 
56:77 Tämä on jalo Koraani (joka ilmoitetaan jalolle Sanansaattajalle, siunaus ja rauha hänelle).
 
56:78 (Tätä ennen se) on ollut (kirjoitettuna) Suojatussa taulussa.
 
56:79 Sitä eivät voi koskettaa kuin puhtaat (ja puhdistautuneet).
56:80 Sen on lähettänyt kaikkien maailmojen Herra.
 
56:81 Tätä ilmoitustako te halveksitte?
 
56:82 Te olette tehneet sen kieltämisestä elantonne (ja osanne)!
 
56:83 Miksi te ette sitten (laita henkeä palaamaan takaisin), kun se nousee kurkkuun (teidät jättääkseen)?
 
56:84 Silloin te jäätte katselemaan!
56:85 Me olemme lähempänä (kuolevaa) kuin te, mutta ette te (Meitä) näe.
 
56:86 Miksi te ette sitten (pysty näin tekemään), jos te ette ole kenenkään vallan alla,
 
56:87 että palauttaisitte (hengen), jos puhutte totta?
 
56:88 Jos (kuoleva) on yksi lähellä olevista,
 
56:89 (odottaa häntä) Paratiisi täynnä siunauksia, iloa ja riemua, henkistä ravintoa ja mukavuuksia.
56:90 Jos hän taas kuuluu oikeanpuoleisiin,
 
56:91 (sanotaan hänelle:) ”Rauha sinulle oikeanpuoleisilta! (Tai: Profeetta! Rauha sinulle oikeanpuoleisilta!)”
 
56:92 Jos (kuoleva) kuuluu eksyksissä oleviin kieltäjiin,
 
56:93 kestitään (häntä) polttavan kiehuvalla vedellä.
 
56:94 (Hänen loppunsa) on käydä Helvettiin.
56:95 Tämä on epäilemättä kiistämätön, varmuuden kautta saatu totuus.
 
56:96 Ylistä siis alati mahtavan Herrasi nimeä.
 1 Tämä käännös on tehty ʿAbd Allah ibn ʿAbbasin selittämän merkityksen pohjalta. Myös ʿIkrima, Mujahid, ʿAbd Allah ibn Jubayr, al-Suddi, al-Farraʾ, al-Zujaj ja muut johtavat koraaninselittäjät sanovat samaa. Subjektin kieliopillinen asema viittaa tähän samaan merkitykseen. Edellä Tähden suurassa (53:1) kunnioitettua Profeettaa (siunaus ja rauha hänelle) nimitettiin tähdeksi (najm); tässä Koraanin suuria kutsutaan tähdiksi (nujum). Ks. Tafsir al-Baghawi, al-Khazin, al-Tabari, al-Durr al-Manthur, Tafsir ibn Abi Hatim, Ruh al-Maʿani, Ibn Kathir, al-Lubab, al-Bahr al-Muhit, al-Jumal, Zad al-Masir, al-Baydawi, Tafsir Abi Saʿud ja Majmaʿ al-Bayan.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)