Pyhä Koraani

Suurat

23.

Uskovien Suura

 

(Suurat Al-Muminoon)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

23:1 Uskovat ovat tosiaan saavuttaneet päämääränsä,
 
23:2 ne, jotka ovat rukouksessaan nöyriä,
 
23:3 jotka kääntyvät (aina) pois hyödyttömästä puheesta,
 
23:4 jotka maksavat (tunnollisesti) almuveronsa ([zakat] ja puhdistavat näin sielunsa ja omaisuutensa),
23:5 ja jotka suojelevat (aina) häpyään,
 
23:6 muilta kuin vaimoiltaan tai orjattarilta, jotka ovat omaisuutta heidän käsissään. Ei heitä voi moittia (heidän luokseen menemisestä, jos se tapahtuu islamilaisen lain määräysten mukaisesti).
 
23:7 Mutta ne, jotka himoitsevat jotakuta muuta näiden (sallittujen naisten) sijasta, ylittävät rajan (ja ovat tottelemattomia).
 
23:8 Ne, jotka pitävät sopimuksensa ja lupauksensa,
 
23:9 ja jotka varjelevat rukouksiaan (päättäväisesti),
23:10 perivät (Paratiisin).
 
23:11 He saavat periä Paratiisin korkeimmat puutarhat (jotka ovat täynnä siunauksia, mukavuuksia ja Jumalan läheisyyttä). He saavat asua siellä ikuisesti.
 
23:12 Me panimme ihmisen luomisen (alulle) saven (kemiallisten ainesosien) raaka-aineesta1.
 
23:13 Sitten Me teimme hänestä siemenpisaran ja panimme hänet varmaan paikkaan (äidin kohtuun).
 
23:14 Sitten Me teimme tästä siemenpisarasta (äidin kohdussa juotikkaan lailla) riippuvan alkion. Tuosta riippuvasta alkiosta Me teimme lihakimpaleen, joka näyttää pureksitulta. Tästä lihakimpaleesta Me loimme luurangon, jonka Me puimme lihaan. Sitten Me kasvatimme sitä (ja muutimme) sen (asteittain) uudeksi luomukseksi. Sitten Allah, paras luoja, kasvatti (siitä vahvan kehon).
23:15 Te kuolette vääjäämättä tämän (elämän) jälkeen.
 
23:16 Sitten teidät herätetään (henkiin) ylösnousemuksen päivänä.
 
23:17 Me olemme luoneet (maailmankaikkeuden järjestyksen suojelemiseksi) teidän yläpuolellenne (maapallon ympärillä aukenevaan avaruuteen) seitsemän tietä (eli seitsemän magneettikenttää). Emme Me olleet tietämättömiä (maailmankaikkeuden) luomisesta (ja sen suojelemisen edellytyksistä).
 
23:18 Me annoimme tietyn määrän vettä sataa pilvistä (pitkän ajan kuluessa. Kun maa) sitten (oli jäähtynyt,) Me annoimme veden asettua maan (syvänteisiin, ja tästä muodostui alkumeri). Me kykenemme myös haihduttamaan sen pois (vesihöyrynä).
 
23:19 Sitten Me teimme sen avulla teille taateli- ja rypäletarhoja (askel askeleelta eli aluksi ruohokasvit, sitten kasvit ja lopuksi puut. Tämän lisäksi Me loimme) teitä varten maan päälle paljon (muitakin) hedelmiä, joita te (nyt) syötte.
23:20 (Me olemme luoneet myös) tämän (oliivi)puun, joka kasvaa Siinai-vuorella (ja josta) saadaan öljyä ja kastiketta syöjille.
 
23:21 (Myös) karjassa on puolia, joita teidän sietää pohtia. Me (yhdistämme tiettyjä ainesosia maidoksi ja) annamme teidän juoda siitä, mitä on niiden vatsoissa. Teille on niistä paljon (muutakin) hyötyä, ja (joitain) niistä te myös syötte.
 
23:22 Ne ja laivat (myös) kuljettavat teitä.
 
23:23 Me lähetimme Nuhin (Nooan, rauha hänelle) tämän kansalle. Hän sanoi: ”Ihmiset, palvokaa Allahia. Hänen lisäkseen teillä ei ole muuta jumalaa. Ettekö te pelkää?”
 
23:24 Hänen kansansa uskottomat päälliköt (ja ylimykset) sanoivat: ”Hän on vain ihminen teidän laillanne (eikä mitään sen kummempaa). Hän haluaa vakiinnuttaa (asemansa) teidän yläpuolellanne. Jos Allah olisi halunnut (lähettää sanansaattajan ihmisiä johdattamaan), olisi hän lähettänyt alas enkeleitä. Emme ole (koskaan) kuulleet isiltämme (että jostakusta meidän kaltaisestamme tehtäisiin meidän sanansaattajamme).
23:25 Ei hän ole muuta kuin hulluuden (riivaama) mies. Antakaa hänen olla jonkin aikaa (ja katsokaa, mitä hän tekee seuraavaksi).”
 
23:26 Nuh (Nooa, rauha hänelle) sanoi: ”Herrani, auta minua, koska he ovat minut kieltäneet.”
 
23:27 Me kehotimme häntä: ”Rakenna laiva Meidän valvonnassamme ja Meidän määräyksemme mukaisesti. Kun käskymme (rangaistuksesta) käy ja (veden täyttämä) uuni kiehuu yli, lastaa siihen kaikenlajisia eläimiä pareittain (eli koiras ja naaras) ja (ota mukaan) myös perheesi lukuun ottamatta sitä, jonka osaksi (rangaistus) on jo aikaisemmin säädetty. Äläkä vetoa Minuun niiden puolesta, jotka ovat tehneet vääryyttä (sinut kieltämällä ja sinua pilkkaamalla). Heidät hukutetaan (joka tapauksessa).
 
23:28 Kun sinä ja kanssasi olevat (ihmiset) olette asettautuneet laivaan, sanokaa: Kaikki ylistys Allahille, joka on pelastanut meidät väärintekijöiltä.
 
23:29 Ja sanokaa: Herrani, anna minun laskea maihin siunatussa määränpäässä. Sinä olet paras maihin laskija.”
23:30 Tässä (tapauksessa) on (lukemattomia) merkkejä. Me tosiaan koettelemme.
 
23:31 Heidän jälkeensä Me loimme toisen kansan.
 
23:32 Me lähetimme (myös) heille sanansaattajan heidän joukostaan: ”Palvokaa Allahia, ei teillä ole muuta jumalaa kuin Hän. Ettekö te pelkää?”
 
23:33 (Myös) hänen kansansa päälliköt (ja ylimykset), jotka eivät uskoneet ja kielsivät kohtaamisen tuonpuoleisessa, mutta joille Me olimme maallisessa elämässä antaneet hyvinvointia (varallisuuden muodossa), sanoivat (ihmisille): ”Hän on vain ihminen teidän laillanne. Hän syö, mitä te syötte, ja juo, mitä te juotte.
 
23:34 Jos te tottelette kaltaistanne ihmistä, olette varmoja häviäjiä.
23:35 Lupaako hän teille, että kun te kuolette ja muututte tomuksi ja (hajonneiksi) luiksi, teidät herätetään (uudelleen henkiin)?
 
23:36 Kaukana (käsityskyvyn ulkopuolella), kaukana (todennäköisyyden rajoista) ovat ne asiat, joita teille lupaillaan.
 
23:37 Ei ole (mitään elämää tuonpuoleisessa,) elämämme on vain tämä maailma. (Täällä) me kuolemme ja elämme ja (siinä se). Ei meitä herätetä (uudelleen henkiin).
 
23:38 Hän on vain mies, joka on sepittänyt valheita Allahista. Emme me häneen usko.”
 
23:39 (Sanansaattaja) sanoi: ”Herrani, auta minua, kun he ovat minut kieltäneet.”
23:40 (Allah) sanoi: ”Kohta he saavat katua.”
 
23:41 Lupaus kävi toteen ja kauhistuttava huuto otti heidät valtaansa. Me teimme heistä kuihtunutta ruohosilppua. Väärintekijät ovat kaukana (armostamme) ja sitä vailla.
 
23:42 Heidän jälkeensä Me sitten loimme toisia yhteisöjä (yksi toisensa jälkeen).
 
23:43 Ei yksikään yhteisö voi kiirehtiä määräaikaansa eikä viivyttää sitä.
 
23:44 Sitten Me lähetimme sanansaattajiamme yksi toisensa jälkeen. Aina kun sanansaattaja saapui jonkin kansan luo, he kielsivät hänet. Niin Me (myös) tuhosimme ne yksi toisensa jälkeen (perättäisillä rangaistuksilla). Me teimme heistä pelkkiä tarinoita. Kirottuja olkoot uskottomat!
23:45 Sitten Me annoimme Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) ja Harunille (Aaronille, rauha hänelle) merkkejämme ja valaisevan todisteen ja lähetimme heidät
 
23:46 Faraon ja hänen (kansansa) ylimysten luo. Hekin käyttäytyivät ylimielisesti ja ylpeästi. Myös he olivat väärintekijöitä ja uppiniskaisia.
 
23:47 (Myös) he sanoivat: ”Pitäisikö meidän uskoa kahta kaltaistamme ihmistä, vaikka heidän kansansa palvoo meitä?”
 
23:48 (Myös) he pitivät heitä valheena. Niin heidätkin tuhottiin.
 
23:49 Me annoimme Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) Kirjan, jotta he löytäisivät johdatuksen.
23:50 Me teimme Maryamin (Marian) pojasta (ʿIsasta [Jeesuksesta], rauha hänelle) ja hänen äidistään (mahtavan) merkkimme. Me annoimme heidän asettua asumaan korkealle paikalle, joka soveltui mukavaan elämään. Siellä oli virtaavaa vettä (eli puroja, vesiputouksia ja lähteitä, joissa) silmä (voi levätä).
 
23:51 (Kunnioitettu) Sanansaattaja, syö puhtaita ruokia (kuten tapasi on) ja tee hyviä tekoja. Minä tiedän hyvin, mitä teetkin.
 
23:52 Tämä on teidän yhteisönne ([umma], joka on todellisuudessa) yksi yhteisö (umma), ja Minä olen teidän Herranne. Pelätkää siis Minua.
 
23:53 Mutta he olivat keskenään erimielisiä ja he pilkkoivat (uskonnon [din]) määräyksen lahkoiksi. Jokainen lahko on tyytyväinen siihen määrään (uskontoa [din]) kuin heillä on.
 
23:54 Jätä heidät toistaiseksi humaltuneina tietämättömyyteensä ja erheeseensä.
23:55 Kuvittelevatko he, että jos autamme heitä (tässä maailmassa) omaisuuden ja jälkeläisten muodossa,
 
23:56 Me kiirehdimme (kokoamaan) heille hyvää? (Ei toki,) he eivät vain käsitä.
 
23:57 Ne, jotka ovat levottomia ja vapisevat Herraansa pelätessään,
 
23:58 jotka uskovat Herransa ilmoitukseen,
 
23:59 jotka eivät aseta (ketään) Herransa rinnalle,
23:60 ja jotka antavat (Allahin tiellä niin paljon) kuin kykenevät ja (siitä huolimatta) pelkäävät sydämessään Herransa luo palaamista (jos osoittautuisikin, että mitään tästä ei ole hyväksytty).
 
23:61 He kiirehtivät (kokoamaan) hyvää, ja he saavuttavat sen.
 
23:62 Emme Me anna vastoinkäymisiä kenellekään enempää kuin tämä kykenee kestämään. Meillä on (hallussamme teot sisältävä) luettelo, joka puhuu totta, eikä heille tehdä vääryyttä.
 
23:63 Mutta heidän sydämensä ei piittaa tästä (Koraanin sanomasta), ja sen lisäksi he tekevät monia (pahoja) tekoja,
 
23:64 kunnes Me rankaisemme rikkaita ja hyvinvoivia heidän joukostaan. Silloin he huutavat.
23:65 (Heille sanotaan:) ”Älkää huutako tänään. Me emme tule teitä auttamaan.”
 
23:66 Teille luettiin toistuvasti Minun säkeitäni, mutta te tapasitte kääntyä kannoillanne.
 
23:67 Te olitte ylimielisiä ja koppavia sitä kohtaan ja puhuitte mielettömyyksiä yön pimeydessä.
 
23:68 Eivätkö he ole pohdiskelleet tätä (jumalallista) sanaa? Vai onko heille tullut jotain, mitä heidän isilleen ei ole tullut?
 
23:69 Vai eivätkö he ole tunnistaneet sanansaattajaansa (ja siksi) hänet kieltävät?
23:70 Vai sanovatko he: ”Tätä (Sanansaattajaa, siunaus ja rauha hänelle) vaivaa hulluus.” (Ei,) vaan hän on tuonut heille totuuden mukanaan, mutta useimmat heistä eivät pidä totuudesta.
 
23:71 Jos (korkea) totuus olisi seurannut heidän mielihalujaan, olisivat taivas, maa ja (kaikki elävä ja eloton) niissä tuhoutuneet. Mutta Me olemme tuoneet heille (Koraanin), joka sisältää heidän kunniansa, arvokkuutensa (ja maineensa salaisuuden). He kääntyvät pois omasta kunniastaan.
 
23:72 Vaaditko sinä heiltä palkkiota (saarnaamisesta sanansaattajana? Et toki, vaan) Herrasi palkkio on (paljon) parempi. Hän on paras ylläpitäjä.
 
23:73 Sinä kutsut heitä oikealle tielle (heidän omaksi hyväkseen).
 
23:74 Ne, jotka eivät usko tuonpuoleiseen, kulkevat varmasti harhaan (oikealta) tieltä.
23:75 Jos Me olisimme heille armollisia ja karkottaisimme kaikki heitä (kohtaavat) vastoinkäymiset, he vain kulkisivat eksyksissä ja kovettuisivat lisää uppiniskaisuudessaan.
 
23:76 Me kyllä rankaisimme heitä, (mutta silti) he eivät valinneet nöyryyttä Herraansa kohtaan eivätkä anelleet (Hänen edessään).
 
23:77 (Niin ei tapahdu,) ennen kuin avaamme heille sietämättömän ankaran piinan portin. Silloin he (jäävät) epätoivoisina hämmästyksestä paikoilleen.
 
23:78 Hän on se, joka on vaiheittain luonut teidän korvanne, silmänne, sydämenne (ja aivonne, mutta) te kiitätte vain vähän.
 
23:79 Hän on se, joka on antanut teidän syntyä ja levittäytyä maan päälle. Hänen eteensä teidät tullaan kokoamaan.
23:80 Hän on se, joka suo elämän ja antaa kuoleman. (Myös) öiden ja päivien kierto on Hänen vallassaan. Ettekö te ymmärrä?
 
23:81 Mutta he puhuvat samalla tavoin kuin aikaisemmat (uskottomat) tapasivat puhua.
 
23:82 He sanovat: ”Kun me kuolemme ja meistä tulee tomua ja (hajonneita) luita, herätetäänkö meidät silloin (uudelleen henkiin)?
 
23:83 Tätä on (myös) aikaisemmin lupailtu (sekä) meille että isillemme. Nämä ovat vain aikaisempien ihmisten tarinoita.”
 
23:84 Sano (heille): ”Kenelle kuuluu maa ja kaikki siellä (elävä) – jos te (jotain) tiedätte?”
23:85 He sanovat viipymättä: ”(Kaikki) kuuluu Allahille.” Sano sinä: ”Miksi te ette sitten ota neuvoa vastaan?”
 
23:86 Kysy (heiltä): ”Kuka on kaikkien seitsemän taivaan ja mahtavan valtaistuimen Herra (eli koko maailmankaikkeuden ylin valtias)?”
 
23:87 He sanovat empimättä: ”Tämä (kaikki) kuuluu Allahille.” Sano: ”Miksi ette sitten pelkää?”
 
23:88 Sano (heille): ”Kuka on se, jonka mahtavassa kädessä on täysi valta kaikkeen, ja joka antaa turvan, mutta jota vastaan ei voida turvaa antaa – jos (jotain) tiedätte?”
 
23:89 He sanovat yksin tein: ”Tämä kaikki on yksin Allahin (kunniaa).” Sano: ”Kuka teitä sitten harhauttaa (ikään kuin olisitte lumouksen vallassa)?”
23:90 Me olemme antaneet heille totuuden, mutta he ovat valehtelijoita.
 
23:91 Ei Allah ole ottanut (itselleen) poikaa eikä Hänen kanssaan ole ketään jumalaa. Muutenhan jokainen jumala olisi ottanut luomansa (erilleen) ja he olisivat pyrkineet alistamaan toisensa (ja koko maailmankaikkeus olisi joutunut sekasortoon). Allah on pyhä, heidän kuvailemiensa asioiden yläpuolella.
 
23:92 Hän tietää (kaiken) kätketyn ja näkyvän. Hän on korkea, niiden yläpuolella, mitä he Hänen rinnalleen asettavat.
 
23:93 Sano (tämä rukous): ”Herrani, jos näytät minulle sen (rangaistuksen), jota heille luvataan,
 
23:94 Herrani, älä laita minua väärintekijöiden joukkoon.”
23:95 Me kykenisimme varmasti näyttämään sinulle sen (rangaistuksen), jonka Me heille lupaamme.
 
23:96 Karkota paha parhaalla mahdollisella tavalla. Me tiedämme hyvin, mitä he sanovat.
 
23:97 Sano (tämä rukous): ”Herrani, haen Sinulta turvaa saatanoiden viettelyksiä vastaan.
 
23:98 Ja Herrani, haen sinulta turvaa (myös, etteivät) ne minua lähestyisi.”
 
23:99 Kun kuolema korjaa heistä jonkun, he sanovat: ”Herrani, lähetä minut takaisin (maailmaan),
23:100 jotta voisin tehdä tuossa (maailmassa) hyviä tekoja, jotka olen taakseni jättänyt.” Vaan ei, he vain sanovat niin (epätoivoissaan). Heidän eteensä on (ripustettu) verho siihen päivään saakka, jolloin heidät nostetaan (haudoistaan).
 
23:101 Kun pasuunaan sitten puhalletaan, heidän välilleen ei ole (jäänyt) mitään sidoksia eivätkä he kykene kyselemään toisistaan.
 
23:102 Ne, joiden vaakakuppi on painava (hyvien tekojen suuren määrän vuoksi), menestyvät ja kukoistavat.
 
23:103 Ne, joiden vaakakuppi on kevyt (hyvien tekojen puuttuessa), ovat vahingoittaneet itseään. He saavat pysyä ikuisesti Helvetissä.
 
23:104 Tuli korventaa heidän kasvonsa ja he makaavat siinä hampaat irvessä suut vääntyneinä.
23:105 (Heille sanotaan:) ”Eikö teille luettu säkeitämme kerta toisensa jälkeen, ja aina te kielsitte ne?”
 
23:106 He sanovat: ”Herramme, huono onnemme otti meidät valtaansa ja meidät johdettiin harhaan.
 
23:107 Herramme, ota meidät pois täältä. Jos me toistamme (saman virheen), olemme me kiistämättä väärintekijöitä.”
 
23:108 (Allah) sanoo: ”Pysykää vain siellä häpeässä älkääkä puhuko Minulle.
 
23:109 Palvelijoideni joukossa oli myös niitä, jotka sanoivat (edessäni): ’Herramme, me uskomme. Anna meille siis anteeksi ja ole meille armollinen. Sinä olet paras armollisista.’
23:110 Mutta te nauroitte heille niin että he saivat teidät unohtamaan Minun muistamiseni. Mutta te (vain) jatkoitte heidän pilkkaamistaan.
 
23:111 Tänään Minä olen palkinnut heidät heidän kärsivällisyydestään sillä, että he ovat menestyneet.”
 
23:112 (Allah) sanoo: ”Kuinka monta vuotta asuitte maan päällä?”
 
23:113 He sanovat: ”(Varmaankin) päivän tai osan päivää, kysy niiltä, jotka pitävät lukua.”
 
23:114 (Allah) sanoo: ”Ette te asuneet (siellä) kuin pikku hetken. Kunpa te olisitte tienneet (tämän jo siellä)!”
23:115 Luulitteko te, että Me loimme teidät turhaan (ja vailla tarkoitusta)? Ja ettette palaisi luoksemme?
 
23:116 Korkea on Allah, todellinen kuningas. Hänen lisäkseen ei ole muuta jumalaa. Hän on (mahdin) kunniakkaan valtaistuimen Herra.
 
23:117 Sillä, joka palvoo Allahin rinnalla jotain toista jumalaa, ei ole mitään sen tueksi. Hänet pannaan tilille Herransa luona. Uskottomat eivät taatusti menesty.
 
23:118 Sano: ”Herrani, anna anteeksi ja ole armollinen. Sinä olet paras armon antaja.”
 1 Tämä koostuu mineraaleista, metalleista ja kemiallisista ainesosista kuten kalsiumista, natriumista, fosforista, kaliumista, piistä, kloorista, jodista, fluorista, magnesiumista, sinkistä, rikistä, raudasta, kuparista jne. Yhdessä muiden saven sisältämien alkuaineiden kanssa nämä ovat myös tasapainoisen ruokavalion perusta ja sitä kautta ne ravitsevat meitä. Eläimet, joiden lihaa ja maitoa me syömme, elävät kasveilla. Vilja, vihannekset, hedelmät ja juurekset, joita me syömme, saavat ravintonsa maasta, jossa ne kasvavat, ja josta ne imevät kemiallisia ainesosia.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)