Pyhä Koraani

Suurat

17.

Yöllisen Matkan Suura

 

(Suurat Al-Israa)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

17:1 Pyhä (ja vailla puutteita ja heikkouksia) on se, joka merkkejä näyttääkseen vei lyhyenä öisenä hetkenä (rakastetun ja läheisen) palvelijansa pyhästä moskeijasta kauimmaiseen moskeijaan, jonka seudun Me olemme siunanneet. Hän on epäilemättä kaiken kuuleva, näkevä.
 
17:2 Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) Me annoimme Kirjan (Tooran) ja teimme siitä johdatuksen Israelin lapsille (ja käskimme heitä:) ”Älkää ottako Minun lisäkseni ketään muuta suojelijaksenne.”
 
17:3 Te, jotka olette niiden lapsia, joita kannoimme (laivassa) Nuhin (Nooan, rauha hänelle) kanssa. Nuh (Nooa, rauha hänelle) oli tosiaan kiitollinen palvelija.
 
17:4 Me säädimme Kirjassa Israelin lapsille: ”Te saatte aikaan kaksi turmiota maan päällä ja uhmaatte itsepäisesti (Allahin käskyjä).”
17:5 Kun ensimmäinen kahdesta lupauksesta kävi toteen, lähetimme teitä alistamaan palvelijoitamme, jotka olivat rajun sodanhaluisia. (Teitä) etsiessään he tunkeutuivat koteihinne. (Tämä) lupaus oli täyttyvä vääjäämättä.
 
17:6 Sitten Me soimme voiton heistä teille, autoimme teitä omaisuuden ja jälkeläisten (runsaudella) sekä kasvatimme miesvahvuuttanne.
 
17:7 Jos te teette hyvää, teette sen (vain) omaksi eduksenne, ja jos teette pahaa, kohdistuu se (yksinomaan) sieluunne. Kun toisen lupauksen hetki koitti, (lähetimme lisää sortajia kimppuunne) runtelemaan kasvonne (niitä hakkaamalla), tunkeutumaan al-Aqsa-moskeijaan aivan kuten (valloittajat) olivat sinne ensimmäisellä kerralla tunkeutuneet sekä tuhoamaan valloittamansa (paikat).
 
17:8 Ehkä Herranne on teille armollinen (tämän jälkeen), mutta jos te syyllistytte samaan (uppiniskaiseen toimintaan), annamme Mekin saman (rangaistuksen uudelleen). Me olemme tehneet Helvetin vankilaksi uskottomille.
 
17:9 Tämä Koraani ohjaa eittämättä kohti parhainta (päämäärää). Kerro uskoville, jotka tekevät hyvää, ilouutinen, että heitä odottaa suuri palkkio.
17:10 Ja että niille, jotka eivät usko tuonpuoleiseen, Me olemme valmistaneet tuskallisen rangaistuksen.
 
17:11 (Joskus ahdistunut ja hämmentynyt) ihminen alkaa rukoilla pahaa (toisille), kuten hän rukoilee hyvää (itselleen). Ihminen on tosiaan äärimmäisen äkkipikainen.
 
17:12 Olemme tehneet päivän ja yön (mahtimme) merkeiksi. Sitten Me teimme yön merkin pimeäksi ja teimme päivän merkin valoisaksi, jotta te voisitte tavoitella Herranne avokätisyyttä (eli elantoa) ja jotta voisitte selvittää vuosien luvun ja laskea ajan. Me olemme tehneet kaiken selväksi yksityiskohtia myöten.
 
17:13 Olemme ripustaneet luettelon jokaisen ihmisen teoista hänen kaulaansa. Ylösnousemuksen päivänä Me otamme (tämän) tekojen luettelon esiin, ja hän löytää sen auki levitettynä (edestään).
 
17:14 (Hänelle sanotaan:) ”Lue (tekojesi) kirja. Tänään sinä riität omaksi tilinpitäjäksesi.”
17:15 Joka valitsee johdatuksen tien, hän kulkee sitä omaksi hyödykseen, ja joka kulkee harhaan, saa (myös) vahingon siitä itselleen. Kukaan taakan kantaja ei ota kenenkään toisen (syntien) taakkaa kannettavakseen. Emme Me rankaise (ketään), ennen kuin Me lähetämme heille sanansaattajan.
 
17:16 Kun Me päätämme tuhota jonkin kaupungin, annamme määräyksiä siellä asuville rikkaille ja vaikutusvaltaisille (jotta myös köyhät ja tavalliset kansalaiset tekisivät sen kautta parannuksen). Sitten he syyllistyvät tottelemattomuuteen tuossa (kaupungissa), ja Meidän määräyksemme (rangaistuksesta) muuttuu väistämättömäksi. Sitten Me murskaamme tuon kaupungin alkutekijöihinsä.
 
17:17 Kuinka monia kansoja olemmekaan Nuhin (Nooan, rauha hänelle) jälkeen tuhonneet! Sinun Herrasi riittää. (Hän) on perillä palvelijoidensa synneistä, (ja Hän) näkee (ne) hyvin.
 
17:18 Joka haluaa (nopean korvauksen vaivoistaan) välittömän hyvän (muodossa) – Me kyllä annamme nopeasti, kenelle haluamme, niin paljon kuin haluamme jo tässä maailmassa. Sen jälkeen Me olemme valmistaneet hänelle Helvetin, minne hän astuu moitteita kuunnellen, karkotettuna (Herran armosta).
 
17:19 Ja joka halajaa tuonpuoleista, ponnistelee soveliaasti sen eteen ja (lisäksi) uskoo, hänen vaivannäkönsä tunnustetaan.
17:20 Me autamme kaikkia, sekä niitä (jotka tavoittelevat maailmaa,) että niitä (jotka tavoittelevat tuonpuoleista. Kunnioitettu rakastettu, tämä kaikki) on sinun Herrasi lahjaa, eikä Herrasi lahjaa ole kielletty (keneltäkään).
 
17:21 Katso, kuinka Me olemme korottaneet toiset toisten yläpuolelle. Tuonpuoleinen on varmasti (maailmaan verrattuna sekä) mittavampi arvoasteiltaan että suurempi täydellisyydeltään.
 
17:22 (Kuuntelija,) älä aseta toista jumalaa Allahin rinnalle (tai) saat jäädä istumaan paheksuttuna (ja) vailla ystäviä ja auttajia.
 
17:23 Herrasi on määrännyt, että teidän ei pidä palvoa ketään muuta kuin Allahia ja että teidän tulee käyttäytyä hyvin vanhempianne kohtaan. Jos heistä toinen tai molemmat saavuttavat luonasi korkean iän, älä sano heille ”Hyi olkoon!” äläkä aja heitä pois. Puhu heille kohteliaasti.
 
17:24 Laske heille helläsydämisesti nöyryyden siipi ja sano (Allahin edessä): ”Herrani, ole heille molemmille armollinen aivan kuten he ovat minut (armolla ja myötätunnolla) lapsuudessa kasvattaneet.”
17:25 Herranne on täysin tietoinen (siitä), mitä on sydämessänne. Jos olette hurskaita, on Hän rajattoman anteeksiantava (Hänen puoleensa) kääntyville.
 
17:26 Anna sukulaisille, puutteenalaisille ja matkustaville se, mikä heille kuuluu. Älä haaskaa (omaisuuttasi) tuhlaamalla.
 
17:27 Tuhlaavaiset ovat Saatanan veljiä, ja Saatana on mitä kiittämättömin Herraansa kohtaan.
 
17:28 Jos haluatte (oman taloudellisen ahdinkonne vuoksi) kääntyä pois näistä (puutteenalaisista), kun odotatte ja toivotte Herranne armoa (eli parempia aikoja), puhukaa heille lempeästi.
 
17:29 Älä pidä kättäsi kaulaasi kiedottuna (niin, ettet vain antaisi mitään kenellekään,) äläkä avaa sitä kokonaan (antaaksesi kaiken mahdollisen), sillä muuten sinä saat itse jäädä istumaan moitittuna (ja) varattomana.
17:30 Herrasi suo elannon runsaana, kenelle haluaa, ja niukkana (kenelle haluaa). Hän kyllä tuntee ja näkee hyvin palvelijoidensa (toiminnan ja olosuhteet).
 
17:31 Älkää tappako lapsianne köyhyyden pelosta. Me elätämme sekä heidät että teidät. Heidän tappamisensa on suuri synti.
 
17:32 Älkääkä edes menkö aviorikoksen lähelle. Se on säädyttömyyttä ja viheliäinen tie.
 
17:33 Älkää tappako ketään, jonka (tappamisen) Allah on kieltänyt, ellei (hänen tappamisensa) ole oikein (islamilaisen lain ja oikeuden päätöksen nojalla). Joka on tapettu vääryydellä, hänen perilliselleen Me olemme säätäneet oikeuden (hyvitykseen laillisen menettelyn mukaisesti), mutta hänenkään ei tule ylittää rajaa tappaessaan (hyvitykseksi). Hän saa epäilemättä avun (Allahilta, ja vastuu hänen lainopillisesta auttamisestaan ja oikeudellisesta tukemisestaan on valtiolla).
 
17:34 Älkääkä (edes) kajotko orvon omaisuuteen ennen kuin tämä saavuttaa täysi-ikäisyyden, ellei se ole (hänen) edukseen. Täyttäkää lupauksenne; lupauksesta tullaan epäilemättä kysymään.
17:35 Täyttäkää mitta (aina) kun (jotain) mittaatte, ja punnitkaa vaa’ankieli suorana (aina punnitessanne). Tällainen (rehellisyys) on parempi ja (myös) seuraustensa kannalta otollisempaa.
 
17:36 (Ihminen,) älä seuraa sitä, mistä sinulla ei ole (oikeaa) tietoa. Korva, silmä ja sydän – kaikkia niitä tullaan kuulustelemaan.
 
17:37 Älä kulje maan päällä ylimielisenä. Et sinä pysty maata (ylenkatseesi voimalla) halkaisemaan etkä saavuttamaan vuoria korkeudessa. (Sinä pysyt sellaisena kuin olet.)
 
17:38 Herrasi inhoaa pahaa kaikessa (yllä mainitussa).
 
17:39 Tämä kuuluu niihin viisauden täyttämiin asioihin, jotka Herrasi on sinulle paljastanut. (Ihminen,) älä aseta ketään muuta jumalaa Allahin rinnalle, (tai) sinut syöstään Helvettiin parjattuna ja (Allahin armosta) pois ajettuna.
17:40 (Te, jotka asetatte muita Allahin rinnalle, ajatelkaa itse!) Onko Herranne valinnut teidät pojikseen ja ottanut enkeleitä (itselleen) tyttäriksi? Te puhutte kauheita asioita (sepittämienne kuvitelmien pohjalta).
 
17:41 Me olemme tässä Koraanissa selittäneet (tosiasiat ja neuvoneet) eri tyyleillä, kerta toisensa jälkeen, jotta ihmiset ottaisivat vaarin. Mutta (kieltäjät ovat sellaisia, että) heidän inhonsa vain kasvaa tästä.
 
17:42 Sano: ”Jos Hänen lisäkseen olisi muita jumalia kuten (uskottomat ja monien jumalien palvojat) sanovat, olisivat ne (yhdessä) varmasti selvittäneet tien valtaistuimen Herran luo (eli tavan vaikuttaa Hänen käskyjensä vakiinnuttamaan järjestykseen).”
 
17:43 Hän on pyhä ja korkea, kaukana sen yläpuolella, mitä he sanovat.
 
17:44 Seitsemän taivasta, maa ja kaikki, mitä niissä on, ylistää taukoamatta Allahia. Eikä (koko maailmankaikkeudessa) ole mitään, mikä ei Häntä kiittäen ylistäisi. Mutta te ette ymmärrä (mitä on) ylistää Häntä. Hän on epäilemättä äärimmäisen lempeä, anteeksiantava.
17:45 Kun luet Koraania, Me laskemme näkymättömän verhon sinun ja niiden väliin, jotka eivät usko tuonpuoleiseen.
 
17:46 Me (myös) peitämme heidän sydämensä, jotta he (eivät) voisi sitä ymmärtää, ja valamme raskauden heidän korviinsa (jotta he eivät voisi sitä kuulla). Kun sinä mainitset Koraanissa yksinomaan Herrasi nimen (etkä heidän jumalankuviaan), he eivät siitä pidä vaan kääntävät selkänsä ja juoksevat pois.
 
17:47 Me tiedämme hyvin, mitä tarkoitusta varten he kuuntelevat tarkkaavaisesti, kun he kääntävät huomionsa puoleesi, ja kun he kuiskuttelevat ja kun nämä väärintekijät sanovat (muslimeille): ”Te vain seuraatte noiduttua miestä (eli hän on lumouksen vallassa.)” (Tämän kaiken Me näemme ja kuulemme.)
 
17:48 (Rakastettu,) katso, mihin (kaikkeen) he sinua vertaavat. He ovat kulkeneet harhaan eivätkä pääse enää oikealle tielle.
 
17:49 Ja he sanovat: ”Kun meidän luumme (kuoleman jälkeen mätänevät) ja me hajoamme hiukkasiksi, herätetäänkö meidät muka uudestaan henkiin?”
17:50 Sano: ”Vaikka olisitte kiveä tai rautaa,
 
17:51 tai jotain luotua ainetta, joka mielestänne on (niitäkin) kovempaa (ja josta ei ole pienintäkään mahdollisuutta löytää elämää).” Sitten he sanovat (tässä mielentilassa): ”Kuka meidät herättää uudelleen henkiin?” Sano: ”Hän, joka teidät loi ensimmäisen kerran.” Silloin he pudistelevat edessäsi päätään (ihmeissään ja pilkaten) ja sanovat: ”Koska tämä tapahtuu?” Sano: ”Ehkä se tapahtuu piankin.”
 
17:52 Sinä päivänä, kun Hän teitä kutsuu, te vastaatte Hänelle ylistäen ja kuvittelette viettäneenne (maailmassa) vain lyhyen hetken.
 
17:53 Sano palvelijoilleni, että he sanoisivat, mikä on parasta. Saatana lietsoo epäsopua ihmisten välille. Saatana on epäilemättä ihmisen ilmeinen vihollinen.
 
17:54 Herranne tuntee teidät parhaiten. Jos Hän haluaa, on Hän teille armollinen, ja jos Hän haluaa, rankaisee Hän teitä. Emme Me lähettäneet sinua vastaamaan heidän (asioistaan).
17:55 Herrasi tuntee hyvin ne, jotka (asuttavat) taivaita ja maata. Toiset profeetat Me olemme korottaneet toisten yläpuolelle, ja Daʾudille (Daavidille, rauha hänelle) Me olemme antaneet Psalmit.
 
17:56 Sano: ”Kutsukaa kaikkia, joiden kuvittelette (olevan jumalia) Allahin sijasta. Eivät ne kykene teidän vastoinkäymisiänne karkottamaan eikä (niillä ole valtaa) kääntää niitä (toisten kannettavaksi).”
 
17:57 Ne, mitä he palvovat (eli enkeleiden, jinnien, ʿIsan [Jeesuksen], ʿUzayrin [Esran] ja muiden patsaat ja kuvat), etsivät (itse itselleen) välittäjää Herransa luo (osoittamaan), kuka heistä on lähimpänä (Allahia. Ne itse) toivovat Hänen armoaan ja pelkäävät Hänen rangaistustaan. (Kertokaa te, miten ne voisivat olla jumalia? Ne itse kumartuvat todellisen Jumalan edessä.) Herrasi rangaistusta sietää tosiaan pelätä.
 
17:58 Ei mikään (uskottomien ja tottelemattomien) kaupunki säästy siltä, että Me tuhoamme sen ennen ylösnousemuksen päivää tai annamme sen kohdata ankaran rangaistuksen. Tämä (määräys) on kirjoitettu Kirjaan (eli Suojeltuun tauluun).
 
17:59 (Mikään muu) ei ole estänyt Meitä (nytkin) lähettämästä merkkejä (heidän vaatimustensa mukaisesti) kuin se, että aikaisemmat ihmiset kielsivät ne samat (merkit, ja heidät tuhottiin ja hävitettiin saman tien sen jälkeen eikä heille annettu lykkäystä. Rakastettu, sinut sanansaattajaksi nimitettyämme Me emme halua toistaa tätä kansasi kohdalla.) Me annoimme thamudilaisille (Salihin) kamelintamman selkeänä merkkinä, mutta he tekivät sille vääryyttä. Me lähetämme merkkejä vain varoittaaksemme (viimeisen kerran ennen rangaistuksen saapumista. Kun nämä merkit kielletään, lähetetään tuhoisa rangaistus saman tien.)
17:60 (Muista,) kuinka sanoimme sinulle: ”Herrasi pitää ihmiskuntaa vallassaan (tiedollaan ja mahdillaan). Ja siitä, mitä näytimme sinulle (taivaaseen nousun yönä), Me teimme koettelemuksen ihmisille (– uskovat uskoivat siihen, mutta vain ulkoisen näkevät menivät ymmälleen – ja) samaten Koraanissa kirotusta (Zaqqum-)puusta. Me varoitamme heitä, mutta sekään ei lisää heissä kuin uhmakkuutta.”
 
17:61 Ja (muista,) kuinka sanoimme enkeleille: ”Kumartakaa Adamia (Aadamia).” Kaikki kumarsivat paitsi Iblis. Hän sanoi: ”Kumartaisinko minä sitä, jonka Sinä olet luonut savesta?”
 
17:62 (Saatana sanoi) myös: ”Kerrohan, onko hän se, jonka Sinä olet korottanut ylitseni? (Mitä varten?) Jos annat minulle aikaa ylösnousemuksen päivään, minä (otan) hänen lapsensa (hallintaani ja) juurin (heidät) pois muutamia lukuun ottamatta.”
 
17:63 Allah sanoi: ”Mene, (sinä saat aikaa). Jos joku heistä sinua seuraa, on Helvetti sopiva rangaistus teille kaikille.
 
17:64 Horjuta äänelläsi, ketä pystyt, johda (sotajoukkojesi) ratsu- ja jalkamiehet heidän kimppuunsa, ota osasi heidän vauraudestaan ja jälkeläisistään ja anna heille (valheellisia) lupauksia. Ei Saatana lupaa heille kuin petoksia ja vilppiä.
17:65 Sinä et voi kukistaa niitä, jotka ovat palvelijoitani. Sinun Herrasi riittää suojelemaan näitä (Allahin palvojia).”
 
17:66 Herrasi on se, joka saa (veneet ja) laivat seilaamaan meriä (ja jokia) teitä varten, jotta te tavoittelisitte Hänen avokätisyyttään (eli elantoanne kotimaan ja ulkomaan kaupan kautta). Hän on teille erittäin armollinen.
 
17:67 Kun jokin vastoinkäyminen kohtaa teitä merellä, (teidän mielestänne) haihtuvat (kaikki) teidän palvomanne (jumalankuvat) lukuun ottamatta Häntä (Allahia, joka silloin muistuu mieleenne). Kun Hän sitten pelastaa teidät kuivalle maalle, te käännytte (taas Hänestä) pois. Ihminen on tosiaan kovin kiittämätön.
 
17:68 Ettekö te pelkää, että Hän antaa (maan) niellä teidät rannalla tai että Hän lähettää teille kiviä satavan myrskyn? Silloin te ette löydä ketään itseänne suojelemaan.
 
17:69 Tai ettekö te pelkää, että Hän vie teidät uudestaan (merelle), lähettää teille laivat tuhoavan myrskyn ja hukuttaa teidät (mereen) teidän epäuskonne vuoksi? Silloin te ette löydä itsellenne ketään vaatimaan Meitä tilille (teidän hukuttamisestanne).
17:70 Me olemme antaneet kunniaa Adamin (Aadamin) lapsille ja suoneet heille (erilaisia keinoja) matkata maalla ja merellä (eli kaupungeissa ja aavikoilla, merellä ja joissa). Me olemme antaneet heille ravinnoksi puhtaita asioita ja suosineet heitä korottamalla heidät useimpien luomiemme yli.
 
17:71 (Muistuta mieleesi) se päivä, kun kutsumme jokaista ihmisryhmää heidän johtajiensa kanssa. Ne, joille luettelo heidän teoistaan annetaan oikeaan käteen, saavat lukea luettelonsa (iloiten), eikä heille tehdä rihman vertaa vääryyttä.
 
17:72 Joka tässä (maailmassa) pysyy sokeana (totuudelle), on hän myös tuonpuoleisessa sokea, (vapautuksen) tieltä hairahtunut.
 
17:73 Uskottomat halusivat kääntää sinut pois Meidän sinulle ilmoittamastamme (jumalallisesta määräyksestä), jotta sinä liittäisit Meihin jotain muuta kuin mitä tämä (ilmoitus kertoo) ja he voisivat tehdä sinusta ystävänsä.
 
17:74 Vaikka emme olisikaan (aiemmin) tehneet sinua vakaaksi (profetiuteen liittyvällä synniltä suojaamisella ja pyhyydellä), et sinä olisi silti ollut kuin hieman taipuvainen heidän puoleensa (puhtaan minäsi ja luontaisten valmiuksiesi vuoksi. Et sinä olisi silloinkaan juuri kumartunut heidän puoleensa, ja he olisivat epäonnistuneet. Mutta Allah on suojellut sinua seuraamasta tätä hiuksenhienoa taipumusta profetiuteen liittyvän pyhyyden avulla.)
17:75 (Mutta oletetaan, että olisit taipunut heidän puoleensa.) Silloin Me olisimme antaneet sinun maistaa piinaa kaksinkertaisena elämän aikana ja kaksinkertaisena kuoleman hetkellä. Silloin et olisi löytänyt (edes) itsellesi ketään auttajaa Meitä vastaan.
 
17:76 Uskottomat myös halusivat ajaa sinut pois (Mekan) seudulta voidakseen karkottaa sinut täältä. (Oletetaan, että näin olisi käynyt.) Silloin he eivät olisi (itsekään) kyenneet jäämään aloilleen kuin pieneksi hetkeksi.
 
17:77 (Tämä on ollut Allahin) menettelytapa kaikkien sanansaattajien kohdalla, jotka olemme ennen sinua lähettäneet. Sinä et havaitse pienintäkään muutosta menettelytavoissamme.
 
17:78 Pidä rukoukset auringon laskettua (lakipisteestään) aina yön pimeyteen saakka (eli rukoukset keskipäivällä [zuhr], iltapäivällä [ʿasr], auringon laskettua [maghrib] ja yöllä [ʿishaʾ]). Ja (pidä velvollisuutenasi) myös aamurukouksen (fajr) lukemista. (Enkelit) ovat läsnä aamurukousta (fajr) luettaessa (ja tietoisuus Allahista vallitsee).
 
17:79 Lue (myös) tahajjud-rukous (noustuasi) yön tunteina (Koraania resitoiden). Tämä on lisätty erityisesti sinua varten. Herrasi korottaa sinut varmasti ylistettyyn asemaan (eli toimimaan mahtavimpana välittäjänä, jolloin kaikki aikaisemmat ja myöhemmät sukupolvet kääntyvät puoleesi ja ylistävät sinua).
17:80 Rukoile (Herraasi): ”Herrani, anna minun astua sisään totuudenmukaisena ja tyytyväisenä ja tuo minut ulos totuudenmukaisena ja tyytyväisenä. Anna minulle luotasi avun tuova voitto ja mahti, joka kannattelee.”
 
17:81 Ja sano: ”Totuus on saapunut, ja valhe paennut. Valheen on eittämättä hävittävä.”
 
17:82 Me lähetämme Koraanissa sen, mikä tuo uskoville parannuksen ja armon, mutta väärintekijöille se vain lisää heidän tappiotaan.
 
17:83 Kun suomme ihmiselle jonkin siunauksen, hän kääntyy pois (kiitollisuudesta) ja perääntyy sivummalle. Ja kun häntä kohtaa vastoinkäyminen, hän heittää toivonsa (eikä ole kiitollinen eikä kärsivällinen).
 
17:84 Sano: ”Jokainen toimii tapansa ja luontonsa mukaan.” Herrasi tietää hyvin, kuka on oikeimmalla tiellä.
17:85 (Uskottomat) kysyvät sinulta henkeen liittyen. Sano: ”Henki on minun Herrani käskystä, mutta teille on annettu vain vähän tietoa.”
 
17:86 Jos haluaisimme, Me voisimme pyyhkiä pois tämän sinulle ilmoittamamme (Kirjan ihmisten sydämistä ja kirjoitetuilta sivuilta). Silloin sinä et löytäisi itsellesi ketään, joka voisi vedota puolestasi edessämme tämän (ilmoituksen) välittämiseksi,
 
17:87 mutta Herrasi armosta (Me olemme pitäneet sen koskemattomana. Tämä) on varmasti Hänen suurta avokätisyyttään sinua kohtaan (ja sinun kauttasi koko yhteisöäsi [umma] kohtaan).
 
17:88 Sano: ”Jos kaikki ihmiset ja jinnit yrittäisivät yhdessä tuottaa tämän Koraanin kaltaisen (toisen kirjoituksen), eivät he silloinkaan pystyisi sen kaltaista tuottamaan, vaikka he auttaisivatkin toisiaan.”
 
17:89 Me olemme esittäneet ihmisille tässä Koraanissa kaikenlaisia vertauksia (erilaisin tavoin) kerta toisensa jälkeen, mutta useimmat eivät ole (sitä) hyväksyneet. (Ei tämä ole muuta) kuin kiittämättömyyttä.
17:90 (Mekan uskottomat) sanovat: ”Me emme tule uskomaan sinuun ennen kuin saat meitä varten lähteen pulppuamaan maasta,
 
17:91 tai sinulla on taateli- tai rypäletarha, jossa saat purot virtaamaan,
 
17:92 tai, kuten ajattelet, annat palasia taivaasta pudota (nyt heti) päällemme tai tuot Allahin ja enkelit eteemme,
 
17:93 tai sinulla on kultainen talo (asua ylellisyydessä) tai nouset taivaalle. Emme me silti usko sinun nousseen (taivaaseen) ennen kuin tuot (sieltä) alas meille jonkin kirjan, jota voimme (itse) lukea.” Sano: ”Herrani on pyhä, (tällaisten päähänpistojen yläpuolella). Minä olen ihminen ja Allahin lähettämä (sanansaattaja).”
 
17:94 Mikään muu ei estänyt (näitä) ihmisiä uskomasta, kun johdatuskin oli heidän luokseen saapunut, kuin se, että he sanoivat: ”Onko Allah lähettänyt ihmisen sanansaattajakseen?”
17:95 Sano: ”Jos maan päällä kulkisi ja asuisi enkeleitä (ihmisten sijasta), lähettäisimme Me varmasti heille taivaasta enkelin sanansaattajaksi.”
 
17:96 Sano: ”Allah riittää todistajaksi minun ja teidän välillämme. Hän on epäilemättä tietoinen palvelijoistaan (ja) näkee (heidät).”
 
17:97 Se löytää johdatuksen, jota Allah johdattaa, ja jonka Hän pitää eksyksissä, hänelle sinä et löydä ketään auttajaa. Tuomiopäivänä Me herätämme heidät henkiin kasvot alaspäin, sokeina, mykkinä ja kuuroina. Heidän paikkansa on Helvetti. Aina kun se alkaa osoittaa hiipumisen merkkejä, Me lietsomme sitä lisää (heitä rangaistaksemme).
 
17:98 Tämä on heidän rangaistuksensa, koska he kielsivät ilmoituksemme ja sanoivat: ”Kun meidän luumme (kuoleman jälkeen mätänevät) ja me hajoamme hiukkasiksi, herätetäänkö meidät muka uudestaan henkiin?”
 
17:99 Eivätkö he ole nähneet, että Allah, joka on luonut taivaat ja maan, kykenee (myös) luomaan heidänlaisensa (uudelleen)? Hän on säätänyt heille hetken, jona ei ole sijaa epäilykselle. Silti väärintekijät ovat kieltäneet ja (tämä) on kiittämättömyyttä.
17:100 Sano: ”Jos te omistaisitte minun Herrani armon aarreaitat, pidättelisitte te silti (kättänne) pelätessänne kuluttavanne (kaiken). Ihminen on tosiaan kovin kitsas ja saita.”
 
17:101 Me annoimme Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) yhdeksän loistavaa merkkiä. Kysy Israelin lapsilta. Kun (Musa [Mooses], rauha hänelle) saapui heidän luokseen, Farao sanoi: ”Musa (Mooses), luulen, että sinut on noiduttu (eli sinulle on tehty taikoja).”
 
17:102 Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Sinä tiedät (syvällä sydämessäsi), ettei näitä merkkejä ole lähettänyt varoitukseksi ja neuvoksi kukaan muu kuin taivaiden ja maan Herra. Farao, minä taas luulen, että sinä olet tuhon oma (eli haluat joutua nopeasti perikatoon).”
 
17:103 Sitten (Farao) päätti juuria pois ja karkottaa (Musan [Mooseksen], rauha hänelle, ja hänen kansansa Egyptin) maasta. Silloin Me hukutimme hänet ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan.
 
17:104 Tämän jälkeen Me sanoimme Israelin lapsille: ”Asettukaa tähän maahan asumaan. Kun lupaus tuonpuoleisesta täyttyy, Me viemme kaikki teidät yhteen koottuina.”
17:105 Me olemme lähettäneet tämän (Koraanin) totuuden kanssa ja totuuden kanssa se on laskeutunut. (Kunnioitettu rakastettu,) sinut Me olemme lähettäneet kertomaan ilouutiset ja varoittamaan.
 
17:106 Me olemme lähettäneet Koraanin erillisissä osissa, jotta voisit resitoida sitä ihmisille välillä pysähtyen. Ja Me olemme lähettäneet sen vähitellen vaiheissa (vaihtelevien olosuhteiden ja tarkoitusten mukaan).
 
17:107 Sano: ”Uskottepa siihen tai ette, ne, joille tieto (Kirjasta) on annettu sitä ennen, heittäytyvät kasvoilleen maahan, kun tätä (Koraania) resitoidaan heille.”
 
17:108 Ja he sanovat: ”Pyhä on Herramme. Herramme lupaus oli epäilemättä täyttyvä.”
 
17:109 He kaatuvat kasvoilleen itkien ja valittaen, ja tämä (Koraani) vain lisää heidän pelkoaan ja nöyryyttään.
17:110 Sano: ”Kutsuittepa Allahia tai Armollista, millä tahansa nimellä te Häntä kutsuttekin, (kaikki) kauniit nimet kuuluvat yksin Hänelle. Älä resitoi (Koraania) rukoillessasi lujaan ääneen äläkä myöskään aivan hiljaa, vaan omaksu (keski)tie näiden väliltä.”
 
17:111 Ja sano: ”Kaikki ylistys yksin Allahille, joka ei ole ottanut (itselleen) poikaa. Eikä kukaan jaa (Hänen) valtiuttaan ja auktoriteettiaan eikä Hänellä ole ketään auttajaa, sen vuoksi, että Hän olisi voimaton.” (Rakastettu,) tiedä Hänet suurimmaksi ja ylistä Hänen suuruuttaan.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)